Select your territory / region:

Tegan Lighting

- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - G ENVELOPES I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - G ENVELOPES I
EXTON - SOLO - 2' linear
EXTON - SOLO - 2' linear
EXTON - SOLO - 4' linear
EXTON - SOLO - 4' linear
EXTON - SOLO - LINEAR
EXTON - SOLO - LINEAR
EXTON SPA SAUNA
EXTON SPA SAUNA
EXTON SPA STEAM
EXTON SPA STEAM
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES I
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES II
- EXTON MONO - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - LABYRINTH SHADES I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - LABYRINTH SHADES I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - LABYRINTH SHADES II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - LABYRINTH SHADES II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - ADJ DOWNLIGHT
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - ADJ DOWNLIGHT
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - GEMS
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - GEMS
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - DOWNLIGHT
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - DOWNLIGHT
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE III
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - G ENVELOPE III
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS (flat)
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS (flat)
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS III
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - GEMS III
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE - GEMS II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE I
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE II
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE III
- EXTON MONO - DIRECT MOUNT - S ENVELOPE III
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - BOLLE SHADES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - DOWNLIGHT
- EXTON MONO - PENDANT - DOWNLIGHT
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - G ENVELOPE I
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - G ENVELOPE I
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - G ENVELOPES I
- EXTON MONO - PENDANT - G ENVELOPES I
- EXTON MONO - PENDANT - GEMS I
- EXTON MONO - PENDANT - GEMS I
- EXTON MONO - PENDANT - GEMS III
- EXTON MONO - PENDANT - GEMS III
- EXTON MONO - PENDANT - LABYRINTH SHADES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - LABYRINTH SHADES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - S ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - S ENVELOPES
- EXTON MONO - PENDANT - S ENVELOPES - GEMS
- EXTON MONO - PENDANT - S ENVELOPES - GEMS
- NEWEXTON MONO - PENDANT - TEMP PARTY
- NEWEXTON MONO - PENDANT - TEMP PARTY
-EXTON MONO - DIRECT - S ENVELOPS GEMS BOLLE SHADE
-EXTON MONO - DIRECT - S ENVELOPS GEMS BOLLE SHADE
24VDC MINI-KORE PENDANTS
24VDC MINI-KORE PENDANTS
ALUMINUM CENTRO TRAC
ALUMINUM CENTRO TRAC
AR-111 LED PAR 36
AR-111 LED PAR 36
AR-111 LED SPOTS 12VAC
AR-111 LED SPOTS 12VAC
AR-111 LED-12VAC
AR-111 LED-12VAC
BRONZE CENTRO TRAC
BRONZE CENTRO TRAC
BRONZE SERIES SPOTS
BRONZE SERIES SPOTS
BUZZI SHADE LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE LARGE - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE LARGE - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE LARGE - 3 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE LARGE - 3 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE MEDIUM - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE MEDIUM - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE MEDIUM - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE MEDIUM - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 2 MULTI KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 2 MULTI KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 3 KORE PENDANT
BUZZI SHADE X-LARGE - 3 KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 1 KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 2 MULTI KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 2 MULTI KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 3 MULTI KORE PENDANT
BUZZI SHADE XX-LARGE - 3 MULTI KORE PENDANT
BUZZIDRUM LARGE 1 Kore Ambient
BUZZIDRUM LARGE 1 Kore Ambient
BUZZIDRUM LARGE 2 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM LARGE 2 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM LARGE 3 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM LARGE 3 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM MEDIUM 1 Kore Pendant
BUZZIDRUM MEDIUM 1 Kore Pendant
BUZZIDRUM MEDIUM 2 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM MEDIUM 2 Multi Kore Ambient
BUZZIDRUM SMALL 1 Kore Pendant
BUZZIDRUM SMALL 1 Kore Pendant
BUZZIJET MEDIUM - 1 KORE PENDANT
BUZZIJET MEDIUM - 1 KORE PENDANT
BUZZIJET MEDIUM - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZIJET MEDIUM - 2 MULTI-KORE PENDANT
BUZZIJET MEDIUM-4
BUZZIJET MEDIUM-4
BUZZIJET SMALL - 1 KORE PENDANT
BUZZIJET SMALL - 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT EDEL LARGE – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT EDEL LARGE – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT EDEL MEDIUM – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT EDEL MEDIUM – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT EDEL WALL-MOUNTED LARGE
BUZZIPLEAT EDEL WALL-MOUNTED LARGE
BUZZIPLEAT EDEL WALL-MOUNTED MEDIUM
BUZZIPLEAT EDEL WALL-MOUNTED MEDIUM
BUZZIPLEAT RIPPLE LARGE – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT RIPPLE LARGE – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT RIPPLE MEDIUM – 1 KORE PENDANT
BUZZIPLEAT RIPPLE MEDIUM – 1 KORE PENDANT
BUZZIPROP-SMALL - 1 KORE PENDANT
BUZZIPROP-SMALL - 1 KORE PENDANT
CANTILEVER MONOPOINT
CANTILEVER MONOPOINT
CURVED CENTRO TRAC
CURVED CENTRO TRAC
DOUBLE MONOPOINT - WITH ENCLOSURE
DOUBLE MONOPOINT - WITH ENCLOSURE
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES I
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES I
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES II
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES II
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES III
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES III
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & BOLLE SHADES
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & BOLLE SHADES
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & DYSK SHADES I
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & DYSK SHADES I
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & DYSK SHADES II
EXTON 2" DIRECT MOUNT MONOPOINT "S" ENVELOPES, BRILLIANT GEMS & DYSK SHADES II
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES, DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES, DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES, DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT "G" ENVELOPES, DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS II
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS II
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS III
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES & BRILLIANT GEMS III
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES, DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES, DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES, DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT "S" ENVELOPES, DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES I
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES I
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES II
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES II
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES III
EXTON 2" MONOPOINT “G” ENVELOPES III
EXTON 2" MONOPOINT CYLINDER GEM & NIKTO SHADE
EXTON 2" MONOPOINT CYLINDER GEM & NIKTO SHADE
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & DYSK SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & DYSK SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & LABYRINTH SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & LABYRINTH SHADE I
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & LABYRINTH SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT GEMS & LABYRINTH SHADE II
EXTON 2" MONOPOINT, "G" ENVELOPES & GEMS - II
EXTON 2" MONOPOINT, "G" ENVELOPES & GEMS - II
EXTON 2" MONOPOINT, "G" ENVELOPES & GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT, "G" ENVELOPES & GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS & BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS & BOLLE SHADE
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS I
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS II
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS II
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS III
EXTON 2" MONOPOINT, GEMS III
EXTON LED 2" MONOPOINT ADJUSTABLE DOWNLIGHT
EXTON LED 2" MONOPOINT ADJUSTABLE DOWNLIGHT
EXTON LED 2" MONOPOINT DOWNLIGHT
EXTON LED 2" MONOPOINT DOWNLIGHT
EXTON MONOPOINT - PENDANT
EXTON MONOPOINT - PENDANT
EXTON POWERSPAN - DIRECT - ADJUSTABLE DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - DIRECT - ADJUSTABLE DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - DYSK - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - DIRECT - GEMS I
EXTON POWERSPAN - DIRECT - GEMS I
EXTON POWERSPAN - DIRECT - GEMS II
EXTON POWERSPAN - DIRECT - GEMS II
EXTON POWERSPAN - DIRECT - LABYRINTH I
EXTON POWERSPAN - DIRECT - LABYRINTH I
EXTON POWERSPAN - DIRECT - LABYRINTH II
EXTON POWERSPAN - DIRECT - LABYRINTH II
EXTON POWERSPAN - DIRECT - S ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - DIRECT - S ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - DIRECT -S ENVELOPE - GEMS
EXTON POWERSPAN - DIRECT -S ENVELOPE - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DOWNLIGHT
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - G ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - BOLLE SHADE - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - G ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - G ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - GEMS I
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - GEMS I
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - DYSK SHADE - S ENVELOPE - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - G ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - G ENVELOPE
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS I
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS I
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS II
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS II
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS III
EXTON POWERSPAN - PENDANT - GEMS III
EXTON POWERSPAN - PENDANT - LABYRINTH - CYLINDER GEM
EXTON POWERSPAN - PENDANT - LABYRINTH - CYLINDER GEM
EXTON POWERSPAN - PENDANT - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - S ENVELOPES
EXTON POWERSPAN - PENDANT - S ENVELOPES - GEMS
EXTON POWERSPAN - PENDANT - S ENVELOPES - GEMS
IP20 - EXTON - WALL - SIO
IP20 - EXTON - WALL - SIO
IP20 - EXTON - WALL - ZUVIO
IP20 - EXTON - WALL - ZUVIO
KORE LINEAR PENDANT
KORE LINEAR PENDANT
KORE LINEAR WALL
KORE LINEAR WALL
LABYRINTH - CUBOID
LABYRINTH - CUBOID
LABYRINTH - CUSTOM
LABYRINTH - CUSTOM
LABYRINTH - CYLINDER
LABYRINTH - CYLINDER
LABYRINTH - NATURAL HEMP
LABYRINTH - NATURAL HEMP
LABYRINTH - ORB
LABYRINTH - ORB
LABYRINTH - TAPERED CYLINDER
LABYRINTH - TAPERED CYLINDER
Medium – 1 Kore Ambient
Medium – 1 Kore Ambient
Medium – 2 Multi Kore Ambient
Medium – 2 Multi Kore Ambient
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 12"Cylinder
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 12"Cylinder
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 6" Conic
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 6" Conic
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 6" Orb
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 6" Orb
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 8"Cylinder
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 8"Cylinder
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 9" Orb
MINI-KORE CARDBOARD SHADES - Karton 9" Orb
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 4" CONIC
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 4" CONIC
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 5" CUBOID
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 5" CUBOID
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 6" KAPPA
MINI-KORE CONCRETE SHADES - BENTON 6" KAPPA
MINI-KORE KNITTED SHADES - LIOR
MINI-KORE KNITTED SHADES - LIOR
MINI-KORE KNITTED SHADES - ORA
MINI-KORE KNITTED SHADES - ORA
MINI-KORE KNITTED SHADES - URI
MINI-KORE KNITTED SHADES - URI
MINI-KORE LABYRINTH - DEEP SILVER
MINI-KORE LABYRINTH - DEEP SILVER
MINI-KORE LABYRINTH - FLINT
MINI-KORE LABYRINTH - FLINT
MINI-KORE LABYRINTH - NATURAL HEMP
MINI-KORE LABYRINTH - NATURAL HEMP
MINI-KORE LABYRINTH - NATURAL WHITE
MINI-KORE LABYRINTH - NATURAL WHITE
MINI-KORE LABYRINTH SHADES
MINI-KORE LABYRINTH SHADES
MINI-KORE PENDANT - ALUMINUM CANDELABRA GEM
MINI-KORE PENDANT - ALUMINUM CANDELABRA GEM
MINI-KORE PENDANT - ALUMINUM CYLINDER GEM
MINI-KORE PENDANT - ALUMINUM CYLINDER GEM
MINI-KORE PENDANT - BLACK CANDELABRA GEM
MINI-KORE PENDANT - BLACK CANDELABRA GEM
MINI-KORE PENDANT - BLACK CYLINDER GEM
MINI-KORE PENDANT - BLACK CYLINDER GEM
MINI-KORE PENDANT - CYLINDER GEM
MINI-KORE PENDANT - CYLINDER GEM
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 12" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 12" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 16" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 16" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 6" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 6" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 8" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro 8" Orb
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro Cylinder
MINI-KORE WHITE GLASS SHADES - Vidro Cylinder
MOZ SLOT 24" RECTILINEAR
MOZ SLOT 24" RECTILINEAR
MOZ SLOT 36" RECTILINEAR
MOZ SLOT 36" RECTILINEAR
MOZ SLOT RECESSED WALL
MOZ SLOT RECESSED WALL
MOZ SLOT SEMI-RECESSED WALL
MOZ SLOT SEMI-RECESSED WALL
MOZ WEAVE 16" WALL
MOZ WEAVE 16" WALL
MOZ WEAVE 24" RECTILINEAR
MOZ WEAVE 24" RECTILINEAR
MOZ WEAVE 36" RECTILINEAR
MOZ WEAVE 36" RECTILINEAR
PANEL MONOPOINT
PANEL MONOPOINT
QUADRANT - SPHERE GEM
QUADRANT - SPHERE GEM
QUADRANT - TAPERED GEM
QUADRANT - TAPERED GEM
RIGID TRAC MOUNT DL, ADJ DL, “G” ENVELOPE
RIGID TRAC MOUNT DL, ADJ DL, “G” ENVELOPE
TIRO - FRIT GLASS SHIELD
TIRO - FRIT GLASS SHIELD
TIRO - SHORT GLARE SHIELD
TIRO - SHORT GLARE SHIELD